Tarihçe

Tarımın diğer alanlarında olduğu gibi, hayvancılık sektörü de gelişmişlik durumu ne olursa olsun, tüm ülkeler için büyük önem arz etmektedir. Gelişmiş ülkeler, geri kalmış olan ülkelere teknoloji, damızlık materyal, canlı hayvan, tohumluk ve işlenmiş ürünler gibi tarımsal üretim materyallerini pazarlayarak büyük bir gelir sağlamakta, bu şekilde, özellikle tarımsal ürün ticareti yaptıkları ülkeler üzerindeki etkinliklerini artırmaktadırlar. Hayvancılık bugün, gelişmiş ülkelerde bir endüstri haline gelmiş, ekonominin ayrılmaz bir parçası olmuştur. Bu durum, tarımın ve dolayısıyla hayvancılığın ulusal düzeyde geliştirilmesi gereken stratejik bir sektör olduğunu ortaya koymaktadır.

Türkiye’de hayvansal üretim, bitkisel üretimden sonra gelmekte ve tarımsal üretim değerinin yaklaşık % 30’unu oluşturmaktadır. Bu durumun önemli birçok nedeni bulunmakla birlikte, temel olarak Türkiye’de hayvancılığın ticari bir faaliyet olarak algılanmamasıdır. Ayrıca geleneksel tarım kültürü içerisinde bitkisel üretim birincil üretim faaliyeti durumundadır. Bu duruma genel tarım politikaları içerisinde hayvancılığa gereken önemin verilmemesi de etken olmaktadır. Hayvanların beslenmesini, bakımını, sağlık ihtiyaçlarını ve üretilmesini yapabilecek ayrıca buna yönelik çalışmalarda görev alacak meslek elemanlarına olan ihtiyaç artarak devam etmektedir. Türkiye’de hayvancılık sektöründe bu alana ait öğretim programlarının hazırlanarak eğitime başlanması ile sektörde yıllardır süregelen önemli bir eğitim ve eleman açığının kapatılacağı düşünülmektedir. Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de “Tarımsal Yükseköğretim’’ günün ulusal ve uluslararası koşullarına uyum sağlamak zorundadır. Bu bağlamda tarım ve tarımla ilgili yükseköğretim alanlarında bölüm yapılanmaları, eğitim programları ve ders içeriklerinin daha sıklıkla gözden geçirilerek güncellenmesinin yanı sıra uluslararası kabul edilebilir modellerle paydaş hızlı yanıt veren esnek bir yapıya kavuşturulması özem kazanmaktadır. Böylece tarımsal faaliyetin diğer alanlarında olduğu gibi hayvancılık alanında da nitelikli eleman ihtiyacını karşılamak amacıyla ’’Hayvansal Üretim Yüksekokulu’’ öğretim programının açılmasına ihtiyaç duyulmaktadır.